Submenu

Zorg op maat

De huidige tijd is in een tijd waarin ons er meer en meer behoefte & vraag is naar zorg aan huis. Hiervoor zijn er verschillende oorzaken, zoals de vergrijzing, een stijgende toename van chronisch zieken of het feit dat steeds meer zorginstellingen hun deuren moeten sluiten. Diensten van Thuiszorg Olympia kenmerken o.a. dag- en nachtverzorging, verpleging, huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging en begeleiding. We zijn een kleurrijk zorgbedrijf die zich richt op alle bevolkingsgroepen in de maatschappij, jong of oud, dik of dun, rijk of arm! Wij streven er naar om een ieder die dat nodig heeft of wenselijk acht zo goed mogelijk zelfstandig te laten functioneren in de thuissituatie. Onze medewerkers zijn goed opgeleid, beschikken over de juiste kennis en ervaring. Graag verwijzen wij u ook naar onze Missie & Visie. Thuiszorg Olympia hanteert een persoonsgerichte benadering met een multiculturele inslag die aansluit bij wat u wenst. Hierbij wordt met respect omgegaan met de normen en waarden van de diverse culturen.

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). In verband met de actuele veranderingen wat betreft de Wlz, Zvw en de Wmo, de gemeentelijke jeugdwet en Zorgverzekeraars raden wij u aan indien u vragen heeft over deze onderwerpen contact op te nemen met de Cliëntenservice van Thuiszorg Olympia. Wilt u ondertussen meer informatie opzoeken dan kunt u daarvoor terecht op www.rijksoverheid.nl of op www.zorgwijzer.nl.

Wat regelt de Wet langdurige zorg?

De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht van dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, heeft u een Wlz-indicatie nodig. Onze wijkverpleegkundigen kunnen u hierbij van dienst zijn.

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze cliëntenservice. Deze is bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur. Telefoonnummer: 040-751 58 78. Ook kunt u ons mailen op info@thuiszorg-olympia.nl