Submenu

Missie & visie

Visie

Thuiszorg Olympia ontwikkelt zorgaanbod op maat dat aansluit bij de beleving van de cliënt. Onze kernwaarden zijn: persoonlijke betrokkenheid, centraal stellen van de cliënt en laagdrempeligheid. Thuiszorg Olympia staat voor zorg op maat, uw zorg is onze zorg. Thuiszorg Olympia staat klaar voor iedere inwoner uit Eindhoven en omgeving, die zorg aan huis nodig heeft in het dagelijks leven. Thuiszorg Olympia heeft de volgende ondernemersprincipes: Klantgericht, integer en maatschappelijk betrokken. Thuiszorg Olympia heeft zich gespecialiseerd in het verlenen van thuiszorg. De focus ligt op huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. Cliënten kunnen vertrouwen op een professionele en deskundige hulpverlening. De medewerkers spreken de taal en kennen de culturele achtergrond van de cliënten. De vraag van de cliënt is ons uitgangspunt voor het professioneel handelen en is de leidraad in het verlenen van de zorg. Begrip voor de normen, waarden en culturele achtergrond is voor ons een vanzelfsprekendheid; wij willen kwalitatief goede zorg bieden op het juiste moment en op de juiste plek. Onze medewerkers vormen het hart van Thuiszorg Olympia. Vanuit de deskundigheid van onze medewerkers willen wij onze dienstverlening uitbreiden. Onze cliënten staan centraal en verdienen een optimale zorgverlening. Iedereen moet de kans krijgen om aan het maatschappelijke en het sociale leven deel te kunnen nemen. Thuiszorg Olympia staat voor doelgericht handelen en is een betrouwbare, klantvriendelijke zorg- en dienstverlener. Wij vinden het vertrouwen in onze organisatie belangrijk. Streven is om de meest cliëntgerichtheid en betrouwbare thuiszorgaanbieder zijn van de diensten op het gebied van zorg en welzijn in Eindhoven en omgeving zijn.

 

Missie

Thuiszorg Olympia is een betrouwbare en klantvriendelijke zorg- en dienstverlener. Wij richten ons vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op het leveren van zorg- en dienstverlening aan cliënten in alle fasen van hun leven, in hun directe woon- en leefomgeving. Op basis van de (zorg) behoeften en wensen van onze cliënten bieden wij verschillende soorten zorg en activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van de gezondheid, de zelfredzaamheid en het welzijn van de mens. De medewerkers zijn professioneel, deskundig, spreken de taal en kennen de culturele en religieuze achtergrond van de cliënten. Een thuiszorgorganisatie behoort er te zijn voor de mensen die het echt nodig hebben. Met het ontstaan van Thuiszorg Olympia verandert er niets aan de zorgmarkt. Wel verandert er iets voor de mensen die niet zonder zorg aan huis kunnen. Zij hebben nu de mogelijkheid om via Thuiszorg Olympia te kiezen voor zorg op maat, afgestemd op hun persoonlijke situatie. De vraag van de cliënt is ons uitgangspunt voor het professioneel en gericht kunnen werken.

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze Cliëntenservice. Deze is bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur. Telefoonnummer: 040-751 58 78. Ook kunt u ons mailen op info@thuiszorg-olympia.nl