Submenu

Klachtenprocedure

Wat kunt u doen als u verbeterpunten signaleert?

Thuiszorg Olympia doet haar best om altijd zo goed mogelijk aan uw verwachtingen te voldoen. Toch kan het altijd gebeuren dat u opmerkingen heeft of verbeterpunten signaleert. Graag zouden wij dit dan van u willen horen, zodat wij onze dienstverlening hierop kunnen aanpassen c.q. verbeteren. Wij vragen u, uw bevindingen zo snel mogelijk te bespreken met de medewerker van Thuiszorg Olympia die de zorg aan u verleent. U geeft de medewerker de mogelijkheid om, daar waar de bevoegdheden van de medewerker zich strekt, direct aanpassingen toe te passen. Mocht het gesprek met de medewerker niet tot een bevredigend resultaat leiden of heeft u een opmerking die de organisatie betreft, dan zouden wij het waarderen als u contact opneemt met de afdeling Klachtenafhandeling. Immers met elke opmerking helpt u ons, onze dienstverlening, naar een nog hoger niveau te tillen. Uw bevindingen kunt u zowel mondeling als schriftelijk doorgeven. U ontvangt binnen twee werkdagen een bevestiging en uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst, zal contact met u worden opgenomen.

Naar de Klachtencommissie

Mocht bovenstaande niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u zich wenden Expertisecentrum Klachten Quasir. Thuiszorg Olympia is aangesloten bij de Branche vereniging Zorgthuisnl. Zorgthuisnl is een onafhankelijke branchevereniging voor zorgondernemers in de thuis- en kraamzorg. Zorgthuisnl werkt samen met Expertisecentrum Klachten Quasir ten behoeve van de cliënten van de aangesloten leden. Het Expertisecentrum Klachten is een onafhankelijk en bedoeld om een objectieve beoordeling van de klachten te waarborgen. Klachten kunnen worden ingediend door of namens de cliënt, maar ook door nabestaanden van een overleden cliënt. Meer informatie kunt u vinden op website: http://quasir.nl/. Ook is Quasir te bereiken op telefoonnummer 0561-618711 of u kunt een mail sturen naar bemiddeling@quasir.nl.

Bij indiening van een klacht bij zal Thuiszorg Olympia altijd hiervan op de hoogte worden gebracht.

Klachten over eigen Bijdrage

Als u een klacht heeft over uw eigen bijdrage, dient u deze voor te leggen bij het CAK. Meer informatie vindt u op www.hetcak.nl. Eventueel kan Thuiszorg Olympia u hierbij helpen.

Thuiszorg Olympia streeft er naar om u altijd zo goed mogelijk van dienst te zijn…

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn vragen wij u bij het aangeven of melden van een klacht eerst goed door te nemen op deze pagina van onze website hoe de klachtenprocedure verloopt.

Wij danken u voor het vertrouwen…

Thuiszorg Olympia Team

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze Cliëntenservice. Deze is bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur. Telefoonnummer: 040-751 58 78. Ook kunt u ons mailen op info@thuiszorg-olympia.nl