Submenu

Individuele begeleiding

Sinds januari 2015 wordt de begeleiding geregeld door de gemeente waarin u woont. In Eindhoven zijn de generalisten van  het WIJeindhoven belast met de inhoudelijke behandeling van begeleidingsaanvragen. Zij beoordelen tijdens een zogeheten keukentafelgesprek hoeveel zorg u nodig heeft en in welke omvang. Meer informatie over WIJeindhoven vindt u op www.wijeindhoven.nl. Thuiszorg Olympia kan middels begeleiding structuur bieden in uw dagelijks leven en uw zelfstandigheid vergroten. Denk hierbij aan praktische zaken zoals het bijhouden van de post en het creëren van een overzichtelijke  administratie, maar ook aan intensieve begeleiding bij het vergroten van de sociale contacten en zelfvertrouwen en of -waardering van de cliënt. Onze begeleiders zullen samen met u een plan van aanpak opstellen waarbij doelen worden gesteld. Tevens zijn er mogelijkheden voor dagbesteding/dagactiviteiten.

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze Cliëntenservice. Deze is bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur. Telefoonnummer: 040-751 58 78. Ook kunt u ons mailen op info@thuiszorg-olympia.nl