Submenu

Mantelzorgers

Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten; familieleden, vrienden, kennissen en buren. Kenmerkend is de reeds bestaande persoonlijke band tussen de mantelzorger en zijn of haar naaste. Daarnaast gaat het om het verlenen van onbetaalde langdurige zorg.

Jaarlijks is er de Dag van de Mantelzorg. In het hele land worden dan activiteiten georganiseerd om mantelzorgers een hart onder de riem te steken. De Dag van de Mantelzorg vindt plaats in de Week van Chronisch Zieken in november.

Meer informatie over mantelzorg kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mantelzorg.

Het Mantelzorgcompliment

Hoe vraag ik een mantelzorgcompliment aan? Bent u zorgvrager en voldoet uw indicatie aan de voorwaarden? Dan krijgt u van het SVB automatisch een aanvraagformulier. Met dit aanvraagformulier kunt u een mantelzorger voordragen voor het mantelzorgcompliment.

De zorgvrager moet zelf ondertekenen De zorgvrager bepaalt welke mantelzorger het compliment krijgt. Daarom moet de zorgvrager (of zijn wettelijke vertegenwoordiger) zelf het aanvraagformulier ondertekenen.

Nabestaanden kunnen ook aanvragen Als de zorgvrager is overleden wanneer het aanvraagformulier wordt ontvangen, kunnen de nabestaanden namens de zorgvrager een mantelzorger voordragen. De partner of iemand die op hetzelfde adres als de overleden zorgvrager woont, kan dan een mantelzorger voordragen. Als er geen partner of huisgenoot is, kan de persoon die gemachtigd is om de nalatenschap af te handelen (executeur) het mantelzorgcompliment aanvragen.

Vraagt u het mantelzorgcompliment aan namens een overleden zorgvrager? Vermeld dan uw naam en relatie tot de overleden zorgvrager bij de ondertekening. Bent u executeur? Stuur dan ook een kopie van het testament of de verklaring van erfrecht mee met het aanvraagformulier.

Als de zorgvrager is overleden voordat het SVB het recht op het mantelzorgcompliment kunnen beoordelen (de beoordelingsdatum), dan is er helaas geen recht meer op het mantelzorgcompliment. Het SVB stuurt dan geen aanvraagformulier.

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze Cliëntenservice. Deze is bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur. Telefoonnummer: 040-751 58 78. Ook kunt u ons mailen op info@thuiszorg-olympia.nl