Submenu

Welkom bij Thuiszorg Olympia

Er komt steeds meer behoefte en vraag naar zorg aan huis. Hiervoor zijn er verschillende oorzaken, zoals de vergrijzing, een stijgende toename van chronisch zieken of het feit dat steeds meer zorginstellingen hun deuren moeten sluiten. Diensten van Thuiszorg Olympia bestaan uit dag- en nachtverzorging, verpleging, huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging en begeleiding. We zijn een zorgbedrijf die zich richt op alle bevolkingsgroepen en -leeftijden in de maatschappij. Wij streven er naar om een ieder die dat nodig heeft, zo goed mogelijk zelfstandig te laten functioneren in de thuissituatie. Onze medewerkers zijn goed opgeleid, beschikken over de juiste kennis en ervaring. Onze Missie en Visie hebben wij voor u kort opgesteld. Thuiszorg Olympia hanteert een persoonsgerichte benadering met een multiculturele inslag. Hierbij wordt met respect omgegaan met de normen en waarden van de diverse culturen.

Heeft u vragen over de zorg, zorgadministratie of het uitbesteden hiervan?

Thuiszorg Olympia deelt graag haar professionele kennis met u. Neem contact op met de Cliëntenservice en wij helpen u op weg! Cliëntenservice is bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur. Telefoonnummer: 040-751 58 78. Of mail naar info@thuiszorg-olympia.nl

Wij werken samen met o a: